AKOZ Yatırım, danışmanlık ve dış ticaret
Görevimiz / Misyonumuz;
Girişimcilerin dünyadaki temiz ve güvenilir bilgiye erişimini sağlarken, Kayseri küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerinin dünya ile entegrasyonunu sağlamak.

Görüş /Vizyonumuz;
Hazır balık sağlamak yerine balık tutmanın/yakalamanın yollarını göstermek.

DIŞ TİCARET;
Genel olarak, özellikle son yıllarda Türkiye'de dış ticaret, özellikle Kayseri'de iyi organize edilmiştir. Buna rağmen KOBİ'ler, ürünlerini sınırların ötesine taşımak için zaman, bilgi, dil ve yollardan yoksundur. Hedef kitlemize bildiğimizden daha fazla müşteri odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla hizmet edeceğiz. Başlangıç ​​noktamız üretici ve imalatçı firmaların yurtdışına açılan pencereleri olmak gibi bir misyonumuz vardır.Bizimle çalışacak olan üretici ve imalatçı firmaların aynı zamanda üretim bazında dünya ile entegrasyonunu sağlayacağız. Müşterilerimizin mevcut yeteneklerini güncelleyerek uluslararası bir formata dönüştüreceğiz. Dış ticaretin önemli esaslarından biriside ürünlerinizi sattığınız firmaları ürün satılan firma değil bir iş ortağı (partner) olarak görmekten geçer.
Kayseri'den dünyaya satılabilecek birçok mal ve hizmet var. Söz konusu hizmet ve ürünler dünya ölçeğinde iyi bir tanıtıma sahip değildir. Bu durumda en iyi ürünler tüketicilere doğru şekilde ulaşamaz. Sıralamalardaki birikim ile Türk ürünlerine değerleme yapılmadığı için doğru değerlenmiyor, bu da iyi bir sonuç değil. Bunu akılda tutarak, Türk ürünleri, tanıtım faaliyetleri yürütmenin ve Türk ürünlerinin kaliteli ve daha iyi fiyat olduğunu dünyaya göstermenin en iyi yoludur. Bu, küresel ölçekte geniş tüketiciler için değer katar. Tanıtım ve tanıtım faaliyetlerinde geniş deneyime sahibiz, bu deneyimleri başarıya ulaşmak için kullanacağız.
GAYRİMENKÜL;
Hedef kitlemiz Avrupalı ​​Türkler olacaktır. Avrupalı ​​Türkler, Türkiye ile çeşitli şekillerde bağlantı göstermektedir. Başlıca belirtilerden biri Türkiye'de bir mülk satın edinmektir ve bunu gerçekleştirebilmek için çoğu zaman Türkiye'deki kendi aile fertlerine başvuruyorlar, doğal olarak her insan gayrimenkülle ilgili tecrübeli olmadığından, bu tür girişimlerin ekserisi Avrupalı Türklerin hoşnutsuzlukları ile sonuçlanıyor. Türkiye'deki küçük yatırımlarıyla yaşadıkları, büyük sorunlar, hayal kırıklıkları ve hatta aile dramları ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için Avrupalı Türklerin her türlü gayrimenkül yatırımlarında müşteri odaklı yönlendirme yapmak istiyoruz. Bizi güçlü kılan Avrupa'daki Türkleri çok iyi tanıyor olmamızdır. 40 yıllık Avrupa tercübemiz burada devreye girerek arzu edilmedik maduriyetleri ve hoşnutsuzlukları ortadan kaldıracağız. Biz Avrupalı Türkleri ve onların gereksinimlerinin ne olduğunu ve onlar için neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Aynı zamanada Avrupa'da gayrimenkul konusunda da tecrübemizde bize burada ışık tutacaktır. Burada da müşteri odaklı çalışacağız, böylece müşterilerimizin isteklerini birlikte karşılayacağız. Sonuçta patron müşteridir.

DANIŞMANLIK;
Danışmanlık hizmetlerimiz hem özel sektöre hem de kamuya geniş bir yelpazede sunulacaktır. Bu başlıklar arasında Göç, Uluslararası Seyahat, Yurtdışı Ticaret, Yurtdışı Eğitim Olanakları ve Burslar, Yurtdışı Staj Olanakları, Ortak Proje Danışmanlığı, Erasmus ve Davince Proje Danışmanlığı, Yurtdışı Askerlik, Emeklilik ve Danışmanlık Hizmetleri yer almaktadır.

AKOZ Investeringen, consultancy en buitenlandse handel
ONZE MISSIE
Het integreren van kleine en middelgrote (MKB) ondernemingen uit Kayseri in de internationale markten (voornamelijk Europa), door Turkse ondernemers duidelijke, betrouwbare en cruciale adviezen te verschaffen en hen in contact te brengen met geselecteerde partners in Europa.

ONZE VISIE
Het bevorderen van de handelspositie van potentiële Turkse kleine en middelgrote ondernemingen op de internationale markten.

INTERNATIONALE HANDEL
De export van goederen en diensten in Turkije in het bijzonder vanuit Kayseri is goed geregeld. Dit geldt voornamelijk voor de (zeer) grote ondernemingen. Het MKB mist vaak de tijd, handelskennis, taalkennis en de wegen om hun producten over de grens te verkopen. Wij assisteren deze bedrijven met de specifieke klantgerelateerde service die doeltreffend gericht is op het beste resultaat.
Wij zijn de partner zijn voor fabrikanten en productiebedrijven in het buitenland. We versterken de bestaande positie van onze klanten en tillen deze tot een internationaal niveau.
Een van de belangrijke principes van buitenlandse handel is om de bedrijven aan wie u uw producten verkoopt als zakenpartner (partner) te zien in plaats van het bedrijf slechts als afzetplaats waar het product wordt verkocht.
Er zijn veel goederen en diensten van Kayseri die zeer interessant zijn voor de internationale markten. De betreffende diensten en producten zijn tot op de dag van vandaag nog niet goed gepromoot buiten de binnenlandse markt. Daardoor bereiken de beste producten de buitenlandse consument onvoldoende. Wij bieden goede mogelijkheden om alles uit uw potentieel te halen. Hierdoor worden Turkse producten het visitekaartje voor uw bedrijf en tonen wij dat Turkse producten goede kwaliteit tegen de scherpste prijs leveren en de beste producten tegen goede prijzen.
Met onze uitgebreide ervaring in promotie-activiteiten voegen wij cruciale meerwaarde toe voor uw succes.

ONROEREND GOED
Wij begeleiden voornamelijk Turkse Europeanen in Turkije, en Turkse ingezetenen in Europa. Europeanen met een Turkse achtergrond zijn vaak geïnteresseerd in het kopen van onroerend goed in Turkije, waarvoor zij zich dan vervolgens wenden tot hun eigen familieleden in Turkije. Aangezien uiteraard niet iedereen ervaring heeft met de aankoop van onroerend goed resulteren dergelijke pogingen helaas te vaak in grote teleurstellingen, problemen en zelfs familiedrama's. Om dit te voorkomen begeleiden wij u bij vastgoedinvesteringen in Turkije. Wat ons hierin sterk maakt, is dat we de Turken in Europa heel goed kennen. Onze 40 jaar Europese ervaring speelt daarbij een belangrijke rol. Ongewenste situaties helpen wij voorkomen.. Hierdoor maken wij u sterk in onroerend goed.

ADVIES
Wij bieden onze adviesdiensten in een breed scala aan. Zowel particulieren alsmede de (semi-)publieke sector rekenen wij tot onze cliëntèle op vele gebieden, zoals: immigratie, internationale reizen, internationale handel, buitenlandse onderwijsmogelijkheden en studiebeurzen, overzeese stagemogelijkheden, gezamenlijk projectadvies, Erasmus en Davinci projectadvies, overzeese militaire dienst en pensioenadviesdiensten, kortom te veel om op te noemen.
Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via.....
AKOZ Investitionen, Beratung und Außenhandel
Unsere Aufgaben
Gewährleistung der Integration von kleinen und mittleren Unternehmen aus Kayseri (KMU) in die Welt und gleichzeitig Zugang zu sauberen und zuverlässigen Informationen für Unternehmer in der ganzen Welt.

Unser Vision

statt fertigen fisch zu servieren, beizubringen wie man Fische angelt.


AUSSENHANDEL;
Im Allgemeinen ist der Außenhandel in der Türkei, insbesondere in den letzten Jahren, gut organisiert, insbesondere in Kayseri. Dennoch fehlt KMU die Zeit, das Wissen, die Sprache und die Möglichkeiten, ihre Produkte über die Grenzen hinweg zu bringen. Wir werden unsere Zielgruppen mit einer starken Kunden- und ergebnisorientierten Arbeit bedienen. Unser Ausgangspunkt ist, dass wir für Hersteller und Produktionsbetriebe im Ausland eine Gegenfunktion erfüllen können. Wir werden die bestehenden Fähigkeiten unserer Kunden aktualisieren und in ein internationales Format überführen. Einer der wichtigsten Grundsätze des Außenhandels besteht darin, dasUnternehmen, an die Sie Ihre Produkte verkaufen, als Geschäftspartner (Partner) zu sehen und nicht das Unternehmen, an das das Produkt verkauft wird.
Es gibt viele Waren und Dienstleistungen von Kayseri, die in die Welt gebracht werden können. Die betroffenen Dienstleistungen und Produkte werden weltweit nicht richtig beworben. In diesem Fall können die besten Produkte den Verbraucher nicht gut erreichen. Da türkische Produkte nicht mit der Akkumulation im Ranking bewertet werden, werden sie nicht richtig bewertet, was kein gutes Ergebnis ist. Vor diesem Hintergrund sind türkische Produkte der beste Weg, um Werbeaktivitäten durchzuführen und der Welt zu zeigen, dass türkische Produkte von guter Qualität und zu einem besseren Preis sind. Dies bietet breiten Verbrauchern weltweit einen Mehrwert. Wir haben umfangreiche Erfahrung in Werbe- und Werbeaktivitäten, wir werden diese Erfahrungen nutzen, um erfolgreich zu sein.

EIGENTUM;
Unsere Zielgruppe sind europäische Türken. Europäische Türken verbinden sich auf verschiedene Weise mit der Türkei. Eines der Hauptsymptome ist der Immobilienkauf in der Türkei, und sie wenden sich dafür oft an ihre eigenen Verwandten in der Türkei, da natürlich nicht jeder Erfahrung mit Immobilien hat, solche Versuche führen oft zur Unzufriedenheit der europäischen Türken. Mit ihren kleinen Investitionen in der Türkei entstehen große Probleme, Enttäuschungen und sogar Familiendramen. Um dies zu verhindern, wollen wir bei allen Arten von Immobilieninvestments von europäischen Türken kundenorientiert beraten. Was uns stark macht, ist, dass wir die Türken in Europa sehr gut kennen. Hier kommt unsere 40-jährige europäische Erfahrung zum Tragen und wir beseitigen ungewollten Wahnsinn und Unzufriedenheit. Wir kennen die europäischen Türken sehr gut und wissen, was ihre Bedürfnisse sind und was wir für sie tun können. Gleichzeitig wird uns hier unsere Immobilienerfahrung in Europa hervorheben. Auch hier arbeiten wir kundenorientiert, um gemeinsam auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können. Der Chef ist schließlich der Kunde.

RATSCHLAG;
Unsere Beratungsleistungen werden in einem breiten Spektrum sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor angeboten. Zu diesen Titeln gehören Einwanderung, internationales Reisen, Überseehandel, Bildungschancen und Stipendien im Ausland, Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, gemeinsame Projektberatung, Erasmus- und Davince-Projektberatung, ausländischer Militärdienst, Ruhestands- und Beratungsdienste usw.
AKOZ Investments, consultancy and international trade
OUR MISSION
We focus on integrating small and medium sized enterprises (SME) from Kayseri with international markets (mainly Europe) by providing entrepreneurs with clear, reliable and crucial advice and connecting them to selected partners.

OUR VISION
Improving the position of Turkish high potential SME-companies on the international markets.

FOREIGN TRADE
Export trade in Turkey is well organized, especially in Kayseri. This counts mainly for the (very) large companies. However, SME’s lack the time, knowledge, language and ways to bring their products across borders. We will serve our target group by supplying it with customer-oriented and result-focussed services.
Our starting point is that we can fulfill a sparring partner function for manufacturers and trade companies abroad. We will help optimize our customers' existing capabilities and upgrade them into an international format. One of the important principles of foreign trade is to consider the companies to whom you sell your products as a business partner (partner) rather than merely the company where the product is sold.
There are many products and services of Kayseri that can be introduced and offered to the international markets. Products and services are often not yet promoted properly on a global scale. Subsequently the best products cannot reach consumers abroad. We offer great opportunities to take full advantage of the potential. With this in mind, Turkish products are the best way to conduct promotional activities and show the world that Turkish products offer good quality at the best prices or the best products at good prices.
With our extensive experience in promotional activities, we add crucial value to achieve success.


PROPERTY
Our focus group consists of European Turks. European Turks connect with Turkey in several ways. Many European Turks would like to acquire real estate in Turkey for which they often turn to their own relatives in Turkey to achieve this. Since of course not everyone has experience with real estate, such attempts often result in the dissatisfaction of European Turks . With their investments in Turkey, major problems, disappointments and even family dramas arise. To prevent this, we provide customer-oriented guidance in all kinds of real estate investments by European Turks. Our strength is that we know the Turks in Europe very well. Our 40 years of European experience will come into play here and we eliminate unwanted madness and discontent. We know the European Turks very well and know what their needs are and what we can do for them. At the same time, our real estate experience in Europe highlights us here. Here too we work in a customer-oriented way, so that we meet the wishes of our customers together.


ADVICE
We offer our advisory services in a wide range of both the private sector and the public. This includes Immigration, International Travel, Overseas Trade, Overseas Education Opportunities and Scholarships, Overseas Internship Opportunities, Joint Project Consulting, Erasmus and Davince Project Consulting, Overseas Military Service, Retirement and Consulting services.
أكوز للاستثمارات والاستشارات والتجارة الدولية
مهمتنا
نحن نركز على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) من قيصري مع الأسواق الدولية (أوروبا بشكل أساسي) من خلال تزويد رواد الأعمال بمشورة واضحة وموثوقة وحاسمة وربطهم بشركاء مختارين.

رؤيتنا
تحسين مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية ذات الإمكانات العالية في الأسواق الدولية.

التجارة الخارجية
إن تجارة التصدير في تركيا منظمة بشكل جيد ، خاصة في قيصري. هذا مهم بشكل أساسي للشركات الكبيرة (جدًا). ومع ذلك ، تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوقت والمعرفة واللغة والطرق لتوصيل منتجاتها عبر الحدود. سوف نخدم مجموعتنا المستهدفة من خلال تزويدها بخدمات موجهة للعملاء وتركز على النتائج.نقطة البداية لدينا هي أنه يمكننا القيام بوظيفة الشريك المتنافس للمصنعين والشركات التجارية في الخارج. سنساعد في تحسين القدرات الحالية لعملائنا وترقيتها إلى تنسيق دولي. أحد المبادئ المهمة للتجارة الخارجية هو اعتبار الشركات التي تبيع لها منتجاتك كشريك تجاري (شريك) بدلاً من اعتبارها مجرد شركة يُباع فيها المنتج.
هناك العديد من منتجات وخدمات قيصري التي يمكن تقديمها وتقديمها للأسواق الدولية. غالبًا ما لا يتم الترويج للمنتجات والخدمات بشكل صحيح على نطاق عالمي. وبالتالي لا يمكن أن تصل أفضل المنتجات إلى المستهلكين في الخارج. نحن نقدم فرصًا رائعة للاستفادة الكاملة من الإمكانات. مع وضع ذلك في الاعتبار ، فإن المنتجات التركية هي أفضل طريقة لإجراء الأنشطة الترويجية وإظهار للعالم أن المنتجات التركية تقدم جودة جيدة بأفضل الأسعار أو أفضل المنتجات بأسعار جيدة.
من خلال خبرتنا الواسعة في الأنشطة الترويجية ، نضيف قيمة حاسمة لتحقيق النجاح.الملكية
تتكون مجموعة التركيز لدينا من الأتراك الأوروبيين. يتواصل الأتراك الأوروبيون مع تركيا بعدة طرق. يرغب العديد من الأتراك الأوروبيين في الحصول على عقارات في تركيا والتي غالبا ما يلجأون إليها لأقاربهم في تركيا لتحقيق ذلك. منذ بالطبع ليس كل من لديه خبرة مع العقارات, مثل هذه المحاولات غالبا ما يؤدي إلى استياء الأتراك الأوروبي . مع استثماراتهم في تركيا ، تنشأ مشاكل كبيرة وخيبات أمل وحتى دراما عائلية. لمنع هذا ، ونحن نقدم التوجيه الموجهة لصالح العملاء في جميع أنواع الاستثمارات العقارية من قبل الأتراك الأوروبيين. قوتنا هي أننا نعرف الأتراك في أوروبا جيدا. لدينا 40 عاما من الخبرة الأوروبية ستدخل حيز اللعب هنا ونحن القضاء على الجنون غير المرغوب فيه والسخط. نحن نعرف الأتراك الأوروبيين جيدا ونعرف احتياجاتهم وما يمكننا القيام به من أجلهم. في نفس الوقت, تجربتنا العقارات في أوروبا يسلط الضوء علينا هنا. هنا أيضا نحن نعمل بطريقة موجهة نحو العملاء ، حتى نتمكن من تلبية رغبات
AKOZ Инвестиции, консалтинг и международная торговля
НАША МИССИЯ
Мы фокусируемся на интеграции малых и средних предприятий (МСП) из Кайсери с международными рынками (в основном в Европе), предоставляя предпринимателям четкие, надежные и важные консультации и связывая их с выбранными партнерами.

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Улучшение позиций турецких компаний малого и среднего бизнеса с высоким потенциалом на международных рынках.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Экспортная торговля в Турции хорошо организована, особенно в Кайсери. Это относится в основном к (очень) крупным компаниям. Однако малым и средним предприятиям не хватает времени, знаний, языка и способов доставки своей продукции через границы. Мы будем обслуживать нашу целевую группу, предоставляя ей услуги, ориентированные на клиента и ориентированные на результат.Наша отправная точка заключается в том, что мы можем выполнять функции спарринг-партнера для производителей и торговых компаний за рубежом. Мы поможем оптимизировать существующие возможности наших клиентов и перевести их в международный формат. Одним из важных принципов внешней торговли является рассмотрение компаний, которым вы продаете свою продукцию, в качестве делового партнера (партнера), а не просто компании, где продается товар.
Существует множество продуктов и услуг Кайсери, которые могут быть представлены и предложены на международных рынках. Продукты и услуги часто еще не продвигаются должным образом в глобальном масштабе. Впоследствии лучшие продукты не могут попасть к потребителям за рубежом. Мы предлагаем большие возможности для того, чтобы в полной мере использовать наш потенциал. Имея это в виду, турецкие товары - лучший способ провести рекламную деятельность и показать миру, что турецкие товары предлагают хорошее качество по лучшим ценам или лучшие товары по хорошим ценам.
Благодаря нашему обширному опыту в рекламной деятельности собственность
Наша фокус-группа состоит из европейских турок. Европейские турки связываются с Турцией несколькими способами. Многие европейские турки хотели бы приобрести недвижимость в Турции, для чего они часто обращаются к своим родственникам в Турции, чтобы добиться этого. Поскольку, конечно, не у всех есть опыт работы с недвижимостью, такие попытки часто приводят к недовольству европейских турок. С их инвестициями в Турцию возникают серьезные проблемы, разочарования и даже семейные драмы. Чтобы предотвратить это, мы предоставляем ориентированное на клиента руководство по всем видам инвестиций в недвижимость европейскими турками. Наша сила в том, что мы очень хорошо знаем турок в Европе. Наш 40-летний европейский опыт вступит здесь в игру, и мы устраняем нежелательное безумие и недовольство. Мы очень хорошо знаем европейских турок и знаем, каковы их потребности и что мы можем для них сделать. В то же время наш опыт работы с недвижимостью в Европе подчеркивает нас здесь. Здесь мы также работаем, ориентируясь на клиента, чтобы соответствовать его пожеланиям совет
Мы предлагаем наши консультационные услуги в широком спектре как частному сектору, так и государственному. Это включает Иммиграцию, Международные поездки, Зарубежную торговлю, Возможности получения образования за рубежом и стипендии, Возможности стажировки за рубежом, Консультации по совместным проектам, Консультации по проектам Erasmus и Davince, Военную службу за рубежом, Выход на пенсию и Консультационные услуги.
Halil İbrahim Öztoprak 05078127540 -
Mehmet Akbulut 05536583841